staňte se mladým objevitelem

LEGO programy: Vynálezce (3-4 roky), Mladý inovátor (5-6 let), První robot (7-8 let) a Mindstorms robotika (9+)

Nabídka tématických hodin s LEGO Education pro školy a školky v Třebíči a okolí.

Atraktivní příměstské tábory pro děti s LEGO Education WeDo 2.0 a MINDSTORMS EV3.

Narozeninové LEGO párty s programem a dortem v rodinném centru nebo u vás doma.

Lego centrum pro mladé objevitele

Naše programy LEGO Education se zaměřují na děti ve věku 3-14 let. Jednotlivé kroužky v sobě zahrnují systém integrovaného vzdělávání matematiky, fyziky, mechaniky, informačních technologií a robotiky.

LEGO VYNÁLEZCE (doporučený věk: 3-4 roky)
Vynálezce je LEGO Education program doporučený pro děti ve věku 3-4 let. Děti v tomto věku rádi objevují svět kolem sebe a tento program podněcuje přirozenou dětskou touhu bádat, objevovat a učit se. Za použití speciálních LEGO Education sad děti získávají první zkušenosti v mnoha oblastech, jako je například matematika a věda, chápání okolního světa, kreativní bádání nebo sociální a emociální vývoj. Děti si osvojí znalosti a dovednosti z nejrůznějších oblastí běžného života. Budou rozvíjet svou fantazii, motoriku, tvořivost, početní a komunikační dovednosti, technické dovednosti a mnoho dalších. Hodina pod vedením proškoleného lektora je strukturovaná, ale zároveň se dětem umožňuje i volná hra. Systém LEGO Education je navržen tak, aby mohl být využíván více dětmi najednou a rozvíjel tak u dětí schopnost spolupráce.

LEGO MLADÝ INOVÁTOR (doporučený věk: 5 – 6 let -předškoláci)
První mechanismus je program LEGO Education určený pro děti ve věku 5-6 let. Pomocí speciálních sad LEGO Education se děti poprvé setkávají s ozubenými koly a jednoduchými mechanismy. Začnou zkoumat principy jednoduchých strojů a přístrojů a experimentovat se silami, rovnováhou či převody. Během tohoto kurzu děti objevují kromě mechanismů také oblasti jako jsou věda, matematika, technologie, design, vesmír,… Kromě toho se děti učí rozvíjet své technické dovednosti, tvůrčí myšlení, jemnou motoriku, jazykové vyjadřovací schopnosti, schopnost řešení problémů a systém spolupráce. Program vede vyškolený instruktor LEGO Education.

LEGO PRVNÍ ROBOT (doporučený věk: 7 – 8 let, tj.  1. – 3.třída)
LEGO Education program WeDo – first robot je první generací robotiky pro žáky mladšího školního věku. Systém WeDo děti naučí, jak aktivní a zajímavou roli hraje v životě technologie a je tak ideálním kurzem, který pokrývá celou řadu předmětů na základní škole – matematika, vědy, technologie, informatika apod. Děti si postaví model z lega, který propojí přes Bluetooth 4.0 s počítačem, pomocí jednoduchého softwaru naprogramují a následně rozpohybují. Rozvíjí tak nejen své technické dovednosti, ale i logické myšlení. Děti jsou vedeny ke schopnosti spolupráce a hledání řešení problémů v týmu. Program je veden vyškoleným instruktorem LEGO Education.

LEGO MINDSTORMS ROBOTIKA (doporučený věk: 9+)
Kurz je postaven pro využití produktů LEGO Education MINDSTORMS EV3. LEGO Education MINDSTORMS je svět vzdělávacích robotů. Studenti začnou pracovat na dovednostech v oblasti vědy, techniky, matematiky a fyziky, ale také s přesahem do schopností sociálních, kreativních a komunikačních. Postupně se děti dostanou od jednoduchých mechanismů k sofistikovaným robotům které mají například gyroskopové, ultrazvukové, dotykové či barevné čidlo. Hravým způsobem se také děti učí základy kódování a programování robotů. Hodina je vedena proškoleným lektorem.

 

Více informací k LEGO aktivitám najdete přímo na webových stránkách Tančících kostek.