domluvte se anglicky v každé situaci

K výuce angličtiny využíváme u dětí i dospělých úspěšnou licencovanou konverzační metodu DIRECT METHOD.

Časté mluvení hned od první hodiny odbourá strach z chyb. Úzké skupinky studentů i možnost zcela individuální výuky.

Oblíbené SUMMER ENGLISH CAMPS pro děti. Hry, exkurze, výtvarné dílny, sportovní aktivity. To vše s angličtinou.

Možnost zajištění hlídání dětí během lekce v areálu dětské herny personálem rodinného centra Damiján.

Angličtina pro děti, teenegery i dospělé

Naši lektoři vyučují angličtinu přímou konverzační metodou DIRECT METHOD, která je osvědčená a vhodná pro všechny studenty bez ohledu na věk. Jde o  speciální licencovanou metodu výuky cizímu jazyku, která pomáhá osvojit si dovednosti a postupy anglického jazyka podvědomě a automaticky. Jde o systém předem daných “otázek a odpovědí”, které lektor v rychlosti studentovi klade a zároveň mu pomáhá odpovídat, aby tak zabránil nadbytečnému dlouhému hloubání a přemýšlení.

Kurzy jsou rozděleny podle intenzity výuky a počtů lekcí na čtyři typy – BASIC, STANDARD, STANDARD PLUS a INTENSIVE pro všechny jazykové úrovně. Kurzy probíhají ve dvanáctitýdenních semestrech, které na sebe plynule navazují. Obvyklý počet studentů v jednom kurzu je 4-7. Před nastoupením do kurzu doporučujeme zamluvit si místo na bezplatné ukázkové hodině. Intenzivnější, individuální nebo firemní výuka je možná na základě osobní domluvy.

Angličtina bez nudy, to jsou:
•  dynamické hodiny, na kterých se konverzuje 5 až 6 krát častěji
•  učení jazyka přirozenou cestou – mluvením
•  postupné odbourávání strachu z mluvení
•  připravenost studenta na reálné cizojazyčné prostředí

 

Více informací ke kurzům angličtiny i k metodě výuky najdete přímo na webových stránkách Angličtina bez nudy.